جراحی فک بالا، پائین و چانه، درمان با ارتودنسی و پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار

پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار:

ساخت راهنمای جراحی با استفاده از پرینتر ۳ بعدی:

درمان ارتودنسی پس از جراحی فکین و چانه:

جراحی فک بالا و پایین، جراحی افزایش طول تاج و بازسازی پروتزی تمامی دندان ها

 

جراحی فک بالا، پایین، چانه، بینی و بالا بردن ابرو