جراحی فک بالا، پائین و چانه، درمان با ارتودنسی و پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار

/
پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار: ساخت راهنما…

جراحی بینی

/

بازسازی دوطرفه فک پائین با پروتز اختصاصی و نگه داشتن هر دو کندیل

/
بیمار دارای تومور در دو طرف فک تحتانی بود. پس از انجام آنالیز دیجیت…

جراحی فک بیمار ۲۲ ساله

/
این بیمار با مشکل فک مراجعه نمود: پس از معاینات صورت گرفته درمان…