دکتر آرش خجسته – دندانپزشک و متخصص جراحی دهان، فک و وصورت

دانشیار جراحی دهان، فک وصورت

نشانی دانشکده دکتر آرش خجسته:

ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
دانشکده دندانپزشکی، بخش جراحی فک وصورت،
بیمارستان طالقانی، بخش جراحی فک و صورت

arashkhojasteh@omfsresearch.com


نشانی مطب دکتر آرش خجسته

تهران، جردن، بعد از پل میرداماد، تابان شرقی، پلاک ۴، واحد ۴
کلینیک پارسا

تلفن: 

۰۲۱-۸۸۱۹۶۸۳۲

۰۲۱-۸۸۱۹۶۸۰۹

دکتر خجسته مطب