جراحی فک بالا، پائین و چانه، درمان با ارتودنسی و پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار

پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار:

ساخت راهنمای جراحی با استفاده از پرینتر ۳ بعدی:

درمان ارتودنسی پس از جراحی فکین و چانه:

بازسازی دوطرفه فک پائین با پروتز اختصاصی و نگه داشتن هر دو کندیل

  • بیمار دارای تومور در دو طرف فک تحتانی بود. پس از انجام آنالیز دیجیتال کامل از وضعیت مندیبل مشخص شد کندیل های دو طرف سالم است و براساس آنها یک پروتز اختصاصی برای دو طرف فک پائین طراحی شد. پیگیری های دو ساله از وضعیت بیمار نشان داد که پروتز کارآیی خوبی از خود نشان داده و استخوان های باقیمانده بیمار در وضعیت خوبی هستند.