Complication Following Reconstruction of Orbital Floor with Temporalis-Coronoid Flap after Subtotal Maxillectomy

تیم تحقیقاتی: دکتر فریدون پوردانش، دکتر منصوره محمدی، دکتر آرش خجسته، دکتر علیرضا نایبی، دکتر رضا شریفی، دکتر مسعود یغمایی.

این تحقیق یک مطالعه کلینیکی است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۳ منتشر گردید.

بیمار خانم ۳۳ ساله با تورم در سمت چپ صورت، دندان درد، سوزش و گرفتگی بینی است که نتایج هیستولوژیکی و تصاویر توموگرافیک، وجود یک توده بزرگ نوروفیبروماتوز در سینوس ماگزیلای چپ را نشان داد که در سطح اوربیت، استخوان nasal، سینوس ethmoid و ناحیه infratemporal fossa گسترده شده و با گسترش ضایعه در ساختار بافت نرم مجاور، دیوار قدامی سینوس ماگزیلای چپ سوراخ شده و کف و داخل ناحیه orbital را تخریب کرده است. بینایی بیمار و حرکات چشم نرمال است.

بیمار تحت عمل sub maxillectomy قرار گرفت و ضایعه از صورت بیمار خارج شد.

برای بازسازی نقص ایجاد شده در قسمت کف اوربیت و حفاظت از چشم، فلپ temporalis-coronoid مورد استفاده قرار گرفت و پس از طی دوره بهبودی، نقص بوجود آمده در ماگزیلا با یک obturator قابل جابجایی بازسازی شد.

۳ ماه پس از عمل ، چشم‌ چپ بیمار در اثر جویدن آدامس و بهم فشره شدن دندانها، به سمت بالا حرکت کرد و در پیگیری ۴ ساله بیمار نیز، شرایط آن تغییر نکرد.

یکی از عوارض بازسازی اوربیت، با فلپ تمپورال حرکت چشم به سمت بالا بر اثر جویدن است که،میتواند بدلایل مختلف بوجود بیاید از جمله؛

  • درگیری عضله چشم با استخوان پیوند شده،
  • کشیده شدن زایده coronoid و انقباض عضله تمپورال بر اثر بهم فشرده شدن دندانها که بدلیل ناهماهنگی عضلات در زمان جویدن اتفاق می افتد.

بمنظور کاهش عوارض ناشی از بازسازی اوربیت، لازم است:

  • عضلات داخل چشم بدقت محافظت شوند زیرا در مجاورت دیوار اوربیت قرار دارند و در صورت پاره شدن پریوستئوم در معرض آسیب قرار میگیرند.
  • پیوند استخوان باید بطور سفت و محکم ثابت شود تا امکان جابجایی به حداقل برسد.

موقعیت دقیق آناتومی و تثبیت مواد مورد استفاده در بازسازی اوربیت با کاهش عوارض ناشی از آن مرتبط است.