Exfoliation and Simultaneous Formation of Condylar Process Following Chronic Osteomyelitis of the Mandible

تیم تحقیقاتی: دکتر فریدون پوردانش، دکتر منصوره محمدی، دکتر آرش خجسته، دکتر فاطمه مشهدی عباس، دکتر مسعود یغمایی.

این مطالعه یک گزارش فوق العاده نادر از تشکیل خود به خود کندیل فک است که بدنبال وجود التهاب استخوان اتفاق افتاد و در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۲ منتشر شد.

بیمار آقای ۲۶ ساله دچار عقب ماندگی ذهنی است که ۲ ماه پس از خارج کردن دندان مولر خلفی فک پایین دچار تورم در ناحیه submandibular شده و علیرغم درمان با طیف وسیع آنتی بیوتیکها، ۷ ماه متناوب تحت تخلیه چرک از یک فیستول پوستی ایجاد شده در سمت راست ناحیه مذکور قرار گرفته است.

اقدام درمانی برای بیمار شامل درمان با آنتی بیوتیک، sequestrectomy و debridements بود.

سکستر کندیل بصورت افقی در ناحیه retromolar قرار گرفته بود، گردن کندیل تقریبا از بین رفته و براحتی برداشته شد و نتایج هیستوپاتولوژیک آن نشان داد سر کندیل نکروتیک و حاوی ترابکولای استخوانی بدون استئوسیت با کلونی های باکتری،خونریزی،بافت همبند فیبروز التهابی و رگهای خونی فاسد است.

در تصویر توموگرافی پس از عمل، تشکیل خودبخودی کاندیل در ناحیه آسیب دیده مشاهده شد و پیگیری یکساله بیمار نشان داد که درمان موفقیت آمیز بوده است.

جراحی debridement یک معیار استاندارد برای درمان هرنوع التهاب استخوان در فک ها است و با توجه به توانایی پریوستئوم در بازسازی خودبخودی استخوان، به نظر میرسد این درمان یک درمان محافظه کارانه در تمام پروسه های جراحی برای درمان شکستگی های فک، تومورهای خوش خیم، کیست ها و عفونت ها باشد.