گام به گام توانبخشی کامل دهان بیمار مبتلا به سرطان نازوفارنکس با پروتزهای دندانی و ایمپلنت

تیم تحقیقاتی: دکتر مرضیه علی خاصی، دکتر محمود کاظمی، دکتر سعید نوکار، دکتر آرش خجسته، دکتر صدیقه شیخ زاده

این تحقیق یک مطالعه کلینیکی است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.

بیمار، آقای ۴۶ ساله مبتلا به سرطان نازوفارنکس در ناحیه گردن بوده که در اثر پرتودرمانی، دچار محدودیت در جویدن و باز کردن دهان و پوسیدگی کلی دندانها شده و دندان خلفی فک پایین به جز پرمولر اول و دوم را از دست داده است

در این بیمار پس از  انجام درمان های دندانپزشکی (اندو ، پروتز) به علت ریسک ایجاد استئونکروز با توجه به سابقه پرتودرمانی بیمار و نیاز بیمار به جایگزینی ایمپلنت در نواحی خلفی،  ابتدا از استخوان ناحیه،  بیوپسی تهیه شد. پس از رنگ آمیزی H& E،  سلول های استئوسیت و حاشیه استئوبلاستی فعال مشاهده شد.

جهت جایگذاری ایمپلنت های دندانی، راهنمای جراحی با کمک CT تهیه شد. و ایمپلنت ها در موقعیت پروتزی مناسب قرار داده‌شد.

در پیگیری ۸ ماهه بیمار هیچگونه عارضه جانبی مشاهده نشد.

نتایج بدست آمده:

در توانبخشی دهان بیماران مبتلا به NPC، نظارت بر رژیم غذایی یکی از اقدامات پیشگیرانه بسیار مهم است.

درمانهای پروتز متحرک  در این بیماران بدلیل کاهش سطح میان mucosa و پروتز، معمولا موفقیت آمیز نیست و از اینرو پروتز متکی بر  ایمپلنت موجب بهبود عملکرد دهان و همچنین زیبایی میشود.