نقش سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان در بازسازی فک پایین (مقایسه کلسیم فسفات دوفازی و استخوان معدنی طبیعی گاوی)

تیم تحقیقاتی: دکتر محمد جعفریان، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد، دکتر آرش خجسته، دکتر فاطمه مشهدی عباس، دکتر محمدمهدی دهقان، دکتر راحله حسنی زاده، دکتر بهار هوشمند.

این مطالعه بمنظور مقایسه بازسازی استخوان آلوئولار با سلولهای بنیادی مزانشیمی در biphasic bone substitutes و بازسازی با استخوان معدنی طبیعی در یک نقص تمام ضخامت آلوئولار انجام شد و در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. این مقاله که تا کنون بیش از ۱۰۰ ارجاع بین المللی داشته است از اولین مطالعات انجام شده در ارتباط با تاثیر سلول‌ های بنیادی در ترمیم استخوان و اولین مطالعه انجام شده در حوزه فک و صورت بود.

در این تحقیق که بر روی ۴ سگ mongrel انجام شد، سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان آسپیره شده استخراج شد.

نتایح بدست آمده:

داربست های دوفازی دارای  سلول ۴۴.۹% استخوان سازی در نقص استخوان و ۲۳.۵۵% در نمونه عضلانی نشان داد . در حالیکه  Bio-oss میزان تشکیل استخوان را کمتری نشان داد: ۳۶.۸۴% در استخوان و ۲۴.۱۶% در عضله.

داربست ها دو فازی  بارگذاری شده با سلولهای بنیادی مزانشیمی،  بازسازی استخوان بهتری را در نقص استخوانی در مندیبل سگ نشان دادند ولی چرا همچنان در کلینیک Bio-Oss نتایج بهتری دارد؟