مقایسه دو تکنیک Cortical Tenting و Onlay Layered در آگمنتاسیون عمودی مندیبل هایی با آتروفی خلفی

باز سازی خلف مندیبل به علت مجاورت های آناتومیک همانند عصب فکی تحتانی از پیچیده ترین و مشکل ترین اعمال جراحی قبل از  پروتز میباشد.

تا کنون روش ها ی مختلفی برای  بازسازی این ناحیه پیشنهاد شده‌است که اهم آن ها عبارتند از :

  • Onlay Bone Grafting
  • Inlay Bone Grafting
  • Cortical Tenting
  • Inferior Alveolar Nerve Lareralization

در این مطالعه که از مطالعات بسیار نادر در مقایسه ۲ روش به شکل split -mouth و آینده نگرانه است، ما Onlay Bone Grafting را با Cortical Tenting تنها در خلف مندیبل مقایسه نموده ایم.

این مطالعه در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.

تیم تحقیقاتی: دکتر آرش خجسته، دکتر گلناز مراد.

تحقیق مذکور بر روی بیمارانی انجام شد که دچار آتروفی خلف مندیبل دوطرفه ناشی از فقدان دندان شده بودند.

در یک طرف ریج از روش onlay layered استفاده شد. در آن استخوان راموس بصورت دو لایه روی هم قرار داده شد و روی آن با استخوان معدنی گاو پوشانده شد.

در ریج مقابل روش cortical tenting  مورد استفاده قرار گرفت ↔لایه های استخوان راموس بافاصله بر روی هم قرار داده شدند و این فاصله با مخلوط مساوی استخوان اتولوگ و استخوان معدنی گاو پر شد.(۵۰/۵۰)

نتایج بدست آمده:

‎مقایسه تصاویر رادیوگرافی پانورامیک قبل و بعد از عمل، از ارتفاع استخوان از کانال مندیبل بیماران بیانگر اینست که هر دو روش جهت آگمنتاسیون عمودی مناسب و مطلوب و کارآمد هستند.

میانگین تقریبی استخوان عمودی بدست آمده در ۲ روش در حدود ۴-۵ میلیمتر بوده است.