در این بخش لیست نسبتا کاملی از مجلات مرتبط با جراحی دهان، فک و صورت که در پابمد ایندکس شده اند به همراه ایمپکت فاکتور آن ها را می توانید دریافت کنید.