در مواردی که شخص یک، چند یا همه دندان های خود را از دست داده باشد، بهترین روش جایگزینی دندان از دست رفته، قرار دادن ایمپلنت می باشد.