ناهنجاری های مختلف فک از جمله کوچک یا بزرگ بودن، عقب یا جلو بودن هریک از فکین و یا برجستگی چانه، برای تصحیح نیاز به جراحی پیشرفته فک دارد.

جراحی فک بالا، پائین و چانه، درمان با ارتودنسی و پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار

/
پیش بینی نتیجه درمان بوسیله نرم افزار: ساخت راهنما…