ترمیم ثانویه شکاف آلوئولار با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی

مطالعه بالینی ترمیم ثانویه شکاف آلوئولار با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی.

این مطالعه در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت.

تیم تحقیقاتی: دکتر آرش خجسته، دکتر حسین بهنیا، دکتر مسعود سلیمانی، دکتر آزیتا تهرانچی، دکتر احد خوش زیان، دکتر سعید حیدری کشل، دکتر رضا آتشی.

در این مطالعه با استفاده از تکنیک های سلول درمانی، سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان بیمار جدا شده و به همراه داربست های استخوانی در ناحیه آسیب دیده، پیوند زده شد.

نتایج چشمگیر این تحقیق:

  • کاهش میزان التهاب در ناحیه پیوند خورده
  • عدم آسیب به بافت های دیگر بدن
  • کاهش مدت زمان بستری بیمار در بیمارستان و استرس های ناشی از آن

نتایج حاصل از این مطالعه، نویدبخش ارتقاء روش های سلول درمانی در بازسازی و ترمیم استخوان است.