بازسازی خودبخودی استخوان فک پایین پس از انجام همی مندیبولکتومی

تیم تحقیقاتی: دکتر عباس خدایاری،دکتر آرش خجسته،دکتر محمدتقی کیانی،دکتر علیرضا نایبی، دکترلیلی مهرداد، دکتر وحدتی نیا.

این تحقیق گزارشی از یک رویداد نادر در تاریخچه بازسازی خوبخودی استخوان مندیبل است که پس از رزکسیون اتفاق افتاده و در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۱ منتشر گردید.

بیمار، آقای ۱۹ ساله که بدلیل وجود رادیولوسنسی چند ضلعی گسترده که از دندان پرمولر سمت چپ تا ناحیه subcondyle گسترش یافته، دچار تورم سمت چپ استخوان فک پایین گردیده،  بیوپسی انسیژنال تشخیص OKC را برای بیمار مطرح نمود.

در طی جراحی، فلپ ساب پریوستیال در سمت لبیال و لینگوال تهیه شد و نیمه مندیبل کاملا Deglove شد. دندان پرمولر اول خارج و استئوکتومی از طریق ساکت دندانی انجام شده و سپس نیمه مندیبل چپ قطع شده و به همراه کندیل ازناحیه glenoid fossa قطع شد.

پلیت تیتانیومی بعنوان صفحه بازسازی موقت استفاده شد که یک راهنمای خوب برای بازسازی استخوان اتوژن در مرحله بعد باشد.

پیگیری یکساله رادیوگرافیک نشان داد که استخوان فک پایین بصورت خودبخود با condyle و کرونویید بخوبی شکل گرفته و حتی شواهدی از تشکیل فورامن منتال در توموگرافی بیمار دیده میشد. ✳ بیوپسی از بافت استخوان تازه در هنگام برداشتن پلیت تیتانیومی انجام شد. ارزیابی هیستولوژی نشان داد استخوان ترابکولار به همراه لاملاهای متراکم  و فضاهایی شبیه به مغز استخوان ایجاد شده که از بافت همبند پر شده است. ?با وجود اینکه مکانیسم دقیق بازسازی خوبخودی استخوان هنوز شناخته شده نیست اما میتوان گفت که عواملی از جمله: سن بیمار، حفاظت از پریوستئوم، بی تحرکی پس از عمل و رفتارهای ژنتیکی بر این فرایند تاثیر میگذارند.


در حالیکه بیشتر روشهای in vitro یا in situ در مهندسی بافت، رویکردهای شکست خورده در بازسازی یک استخوان کاربردی است، بدن انسان خود دارای ظرفیت منحصر به فرد در بازسازی استخوان است و از این رو محققان حوزه مهندسی بافت میتوانند بیش از پیش بر توانایی بازسازی بدن حساب کنند.