آگمنتاسیون به روش Onlay و قراردادن ایمپلنت به صورت همزمان و آگمنتاسیون به روش باز در بیمار مبتلا به چروبیسم

این مطالعه یک گزارش بالینی است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.

تیم تحقیقاتی: دکتر آرش خجسته، دکتر سید جلیل صدر، دکتر ابوالفضل صبوری، دکتر شیرین شیدفر.

در این مطالعه برای اولین بار  پیوند استخوان، آگمنتاسیون سینوس ماگزیلا به روش باز  و جایگذاری ایمپلنت  بر روی بیمار مبتلا به چروبیسم انجام شد.

بافت استخوان از  Lateral Ramus بیمار برداشته شده و به ناحیه دچار تحلیل  در قدام ماگزیلا و مندیبل پیوند زده شد و بعد از گذشت ۶ ماه، ۱۵ ایمپلنت دندانی برای بیمار قرار داده شد. ?پیگیری ۷ ساله بیمار  نشان می دهد که پیوند استخوان پس از سن بلوغ و جایگذاری ایمپلنت های دندانی می تواند در بیماران مبتلا به چروبیسم موفقیت آمیز باشد و موجب نوتوانی ‌بیمار شود.